Obchodní aktivity firmy ekoTIP ID s.r.o

Naše obchodní služby se převážně soustřeďují do obasti komponent systému JIS a spotřebního materiálu souvisejícího s RFID technologiemi:

  • čipové karty
  • klíčenky
  • plastové a skleněné transpondéry
  • revalidační holografické známky
  • čtečky karet
    • pro pásmo 125 kHz
    • pro pásmo 13,56 MHz (Mifare, ISO 14443A,B)
  • zakázkové elektronické moduly.

U nákupu komponent pro instalaci systému JIS je nezbytné řídit se našimi technickými podmínkami, které jsou obsaženy v manuálu "Pokyny pro projektování a montáž systému JIS". Tento manuál obdržely montážní firmy, které byly pro systém JIS naší společností ekoTIP ID vyškoleny. Pro montážní firmy je naše servisní a poradenská činnost bezprostřední a zcela zdarma.

V případě zájmu o montáž systému JIS je naše obchodní politika zcela otevřená. Montážní firma musí splňovat obecná kritéria ve smyslu Živnostenského zákona. Ze strany naší firmy vyžadujeme dodržení předepsaných technických podmínek a doporučení obsažených v manuálu a její pracovníci musí mít praxi v instalování slaboproudých systémů.
ekoTIP ID s.r.o.
Hálkova 50
30100 Plzeň
info@ekotip.cz

Vyhledat